Công ty TNHH Kho Vận Miền Nam được thành lập vào ngày 22 tháng 02 năm 2017, hoạt động trong linh vực cho thuê kho lưu trữ, kho lạnh, kho khô. Cung cấp kho riêng, kho chung cho thuê với giá rẻ nhất so với thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp lưu trữ hàng hóa , thực phẩm, nông sản tốt nhất

Công ty TNHH Kho Vận Miền Nam