Trong suốt quá trình đi vào hoạt động, các thiết bị máy móc và nhà xưởng đều trải qua giai đoạn hao mòn. Vì thế, doanh nghiệp cần nắm rõ tuổi thọ và mức hao mòn của chúng. Khấu hao tài sản cố định nói chung và nhà xưởng nói riêng có ý nghĩa quan trọng cho mỗi doanh nghiệp cả về mặt tài chính và quản lý. Vậy nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm và cách tính khấu hao như thế nào? Mời bạn tham khảo những thông tin dưới đây

Quy định trích khấu hao tài sản cố định

Trước khi tìm hiểu về nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm? Thì chúng ta nên nắm quy định về trích khấu hao tài sản cố định. Cụ thể là phải thỏa mãn những điều kiện như sau:

 • Đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó hoặc thuê mua tài chính tài sản cố định.
 • Tài sản được sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phúc lợi của người lao động của Doanh nghiệp.
 • Tài sản có đầy đủ chứng từ và hóa đơn hợp pháp theo quy định của Pháp luật.
 • Được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Doanh nghiệp.
 • Khi thanh toán các khoản chi phí mua tài sản thì phải có chứng từ không dùng tiền mặt.
 • Mức trích khấu hao vượt mức hướng dẫn của Thông tư 45/2013/TT-BTC về thời gian trích khấu hao và phương pháp trích khấu hao.

Khấu hao tài sản cố định nói chung và nhà xưởng nói riêng có ý nghĩa quan trọng cho mỗi doanh nghiệp

Khấu hao tài sản cố định nói chung và nhà xưởng nói riêng có ý nghĩa quan trọng cho mỗi doanh nghiệp

Quy định trích khấu hao tài sản cố định:

 • Việc trích khấu hao được bắt đầu tính từ ngày tài sản cố định tăng và thôi trích khi tài sản cố định giảm.
 • Công trình xây dựng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng thì trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính. Sau khi doanh nghiệp tính chính xác nguyên giá của tài sản thì lúc ấy điều chỉnh lại mức trích khấu hao theo hướng dẫn tại Thông tư 45.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh có lãi thì được trích khấu hao nhanh. Tuy nhiên, không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng.
 • Trước khi sử dụng và trích khấu hao tài sản, doanh nghiệp cần lập thông báo gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp về lựa chọn phương pháp trích khấu hao.

Cách xác định nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm

Tính thời gian nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm được biết đến là thời gian doanh nghiệp thực hiện tính và trích khấu hao cố định để có thể thu hồi vốn đầu tư vào mục tài sản này.

Đối với nhà xưởng mới hoàn thành, chưa qua sử dụng thì xác định nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm dựa vào Bảng phụ lục 1 được ban hành kèm với Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Xác định nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm có hai dạng: nhà xưởng chưa sử dụng và nhà xưởng đã sử dụng

Xác định nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm có hai dạng: nhà xưởng chưa sử dụng và nhà xưởng đã sử dụng

Đối với nhà xưởng đã đi vào hoạt động một thời gian thì cách sẽ dựa vào công thức như sau:

Công thức tính như sau:

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) = Giá trị hợp lý của TSCĐ/ giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% tương đương trên thị trường x Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 theo thông tư 45/2013/TT-BTC.

Trong đó:

Giá trị hợp lý của TSCĐ là:

 • Giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi).
 • Hoặc giá trị còn lại của TSCĐ.
 • Hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến).

Ví dụ:

Nhà xưởng B có giá trị hợp lý là: 1.000.000.000 đồng.

Giá bán tại thời điểm là: 1.200.000.000 đồng.

Thời gian trích khấu hao dựa theo Phụ lục 1 theo thông tư 45/2013/TT-BTC: 20 năm.

Thời gian trích khấu hao nhà xưởng là: 1.000.000.000/1.200.000.000 x 20 = 16,667 năm (tương dương 17 năm).

Khung thời gian khấu hao các loại tài sản cố định

Dưới đây là bảng tính khấu hao máy móc, thiết bị nhà xưởng dành cho doanh nghiệp để tham khảo:

Phụ lục 1 theo thông tư 45/2013/TT-BTC

Trên đây là những thông tin hữu ích để bạn có thể xác định được nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm. Từ đó, bạn có cơ sở để tính các chi phí cho doanh nghiệp của mình.

Để tham khảo thêm về các thông tin liên quan hoặc có nhu cầu để chọn nơi thuê kho bãi chất lượng, hãy truy cập vào website: khovanmiennam.com hay gọi hotline: (08) 88213087.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0333 333 887